Menu

Historia

Historia szkoły

     Za początek szkoły przyjmuje się rok 1961, kiedy to utworzono Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących Fabryki Maszyn i Odlewni w Gniewie.(dzisiejsza „Fama”). Jej uczniami było 40 chłopców, kształcących się w zawodach ślusarz i tokarz. Ponieważ szkoła nie posiadała własnej siedziby, zajęcia teoretyczne odbywały się w godzinach popołudniowych w jednej z sal Szkoły Podstawowej w Gniewie. Dopiero w 1973 roku placówka pozyskała samodzielny budynek po służbach technologicznych, należący wcześniej do Zakładów Mechanizmów Okrętowych „Fama”.

      Rok później powstała druga w Gniewie szkoła przyzakładowa - w 1962 roku odbył się nabór do Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących GZPR T-20 w Gniewie (dzisiejszy „Mikrostyk”). Liczyła ona 50 uczniów, kształcących się w zawodach radiomonter i ślusarz. Siedziba mieściła się w przyzakładowej świetlicy przy ul. Sobieskiego 12. Placówka wielokrotnie zmieniała swoją nazwę, w zależności od nazwy zakładu pracy, np. Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących Zakładów Radiowych „Eltra” Zakład w Gniewie, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Przyzakładowa Zakładów Radiowych „Unitra-Unitech” Zakłady Elementów Stykowych w Gniewie. W 1964 roku siedzibą szkoły został znajdujący się na wzgórzu zamkowym Pałacyk Myśliwski.

    W 1979 roku Kuratorium Oświaty i Wychowania w Gdańsku włączyło Zasadniczą Szkołę Zawodową Przyzakładową Zakładów Mechanizmów Okrętowych w Gniewie (szkoła przy dzisiejszej „Famie”) do Zespołu Szkół Zawodowych Przedsiębiorstwa Techniczno-Produkcyjnego „Unitra-Unitech” w Warszawie Zakład Elementów Stykowych w Gniewie (dzisiejszego „Mikrostyku”). Połączenie placówek to ważne wydarzenie, które umożliwiło prowadzenie jednolitej polityki edukacyjnej w sferze szkolnictwa zawodowego przez jednego dyrektora.

     W 1972 roku utworzono Liceum Zawodowe Zakładów Radiowych „Eltra” w Gniewie i wraz z Zasadniczą Szkołą Zawodową dla Pracujących Zakładów Radiowych „Eltra” w Gniewie tworzą Zespół Szkół Zawodowych.

     1 września 1992 roku nastąpiło reaktywowanie Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie (od 2002 roku - zmiana nazwy na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych). We września 2004 roku szkoła przyjęła imię księdza Henryka Mrossa. Zgodnie z planem dostosowywania oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego rynku pracy 1 września 2013 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie powołano technikum, kształcące w zawodach technik mechanik i technik hotelarz.

     Obecnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. H. Mrossa w Gniewie obejmuje Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Branżową Szkołę I Stopnia oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

 

Dyrektorzy szkoly:

 

Fama

Eltra

Ryszard Chojnacki 1961-1962  

 

 

Marian Siekierski 1962-1963 (XII)

Tadeusz Dawidowicz -1962 -1963 

 

Ludwik Fronk – 1963 -1969

 

 

Jerzy Grzegorczyk 1964(I)-1971

Tadeusz Mańczak – 1969-1971

 

Alicja Samulewska – 1971-1972

 

Zdzisław Gehrke 1971-1974

Henryk Kordowski – 1972 -1979

 

Wiesław Kręcisz 1975-1979

 

Henryk Kordowski 1979 -1983

 

 

Alicja Samulewska 1983-1986

 

 

Roman Kowalewski 1986-1992

 

 

Henryk Łania1992-2012

 

 

Wioletta Połomska od 2012

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Henryka Mrossa w Gniewie
    ul. Sobieskiego 11,
    83-140 Gniew
  • 58 535 35 77

Galeria zdjęć

liczba odwiedzin: 644761