Menu

Harmonogram

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

w roku szkolnym 2017/2018

Rodzaj czynności

Szkoły dla dorosłych

Składanie wniosków

o przyjęcie do szkoły wieczorowej dla dorosłych

od 31 maja (środa)

do 26 czerwca (poniedziałek) do godz. 1500

Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej przez komisję rekrutacyjną dla kandydatów o których mowa w art. 141 ust. 6 ustawy – prawo oświatowe

od 28 czerwca (środa)

do 30 czerwca (piątek)

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 149 ust. 4 i ust. 7, art. 155 ust. 4 i ust. 7 art. 165 ust. 3 i ust. 4 ustawy - przepisy wprowadzające

od 4 lipca (wtorek)

do 6 lipca (czwartek)

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej

do 21 lipca (piątek) godz. 1200

 

Potwierdzenie przez  kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia  oryginału świadectwa ukończenia szkoły zawodowej lub gimnazjum lub ośmioklasowej szkoły podstawowej

od 24 lipca  (poniedziałek) od godz. 900

do 27 lipca (czwartek) do godz. 1200

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

28 lipca (piątek) do godz. 1200

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Henryka Mrossa w Gniewie
    ul. Sobieskiego 11,
    83-140 Gniew
  • 58 535 35 77

Galeria zdjęć

liczba odwiedzin: 395047