Menu

 • POMAGAJ LOKALNIE

  Przekaż swój 1 % podatku

  na rzecz Fundacji „Rodzice Szkole

  KRS 0000268115 z dopiskiem:

  Rada Rodziców
  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie

   

 • Historyczny wykład w naszej szkole

       W czwartek 15 lutego gościł w naszej szkole Pan Krzysztof Korda, który jest  doktorem nauk humanistycznych.  Od 2008 r. zatrudniony w Europejskim Centrum Solidarności.  Obecnie (w kadencji 2014-2018) - radny Rady Powiatu Tczewskiego, współtwórca Kociewskiej Biblioteki Internetowej, inicjator i redaktor audycji historyczno - regionalnej w b. Radio Fabryka. Członek Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego.  Współredaktor rocznika „Teki Kociewskie”, autor wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz recenzji. 

       Gościa powitał Sebastian Chyła uczeń klasy Ia. Wykład zatytułowany „Powrót Pomorza do Macierzy” odbył się w auli szkolnej przy udziale uczniów klas pierwszych, drugich i  trzecich.

       Prelegent przedstawił historię ziemi gniewskiej od czasów najdawniejszych do momentu odzyskania niepodległości po latach zaborów.  Uczniowie dowiedzieli się wielu faktów o  miejscowościach, z których pochodzą oraz poznali bliżej  sylwetki ludzi znanych z ustnych przekazów swoich dziadków.

       Wykład odbył się na zaproszenie nauczycieli bibliotekarzy i wpisuje się w obchody 100- lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, które swoją kulminację będą mieć jesienią tego roku.
                                                                                                                 A. F.

   

 • Życzenia dla Maturzystów

    

  Wszystkim tegorocznym Maturzystom 
  powodzenia na egzaminie dojrzałości,
  udanego startu w dorosłe życie, 
  a tym, którzy pragną uczyć się dalej – dostania się na wymarzone uczelnie
  życzą: dyrekcja, uczniowie, nauczyciele i pracownicy 

  ZSP Gniew

   

 • Walentynki

       14 lutego upłynął w naszej szkole w kolorze miłości, przy otulającej serce muzyce w atmosferze wzajemnej adoracji. Jak co roku, Samorząd Uczniowski zorganizował pocztę walentynkową. Na korytarzu została ustawiona  skrzynia, do której uczniowie wrzucali swoje kartki i serduszka, wyrażając w ten sposób swoje sympatie. Następnie walentynkowe amorki odpowiednio posegregowały pocztę i rozdały wszystkim adresatom podczas lekcji. W naszej szkole z okazji święta zakochanych, zorganizowany został konkurs na najsympatyczniejszego ucznia/najsympatyczniejszą uczennicę w szkole. Podczas 3 i 4  lekcji walentynkowe amorki chodziły po salach lekcyjnych i odbierały głosy na serduszkach od poszczególnych klas. Następnie przeliczyły oddane głosy a wyniki zostały odczytane przez Weronikę Frymarską (przewodniczącą SU) w szkolnym radiowęźle. W walentynkowym plebiscycie na najsympatyczniejszego ucznia/najsympatyczniejszą uczennicę w szkole  zwyciężyła Justyna Mokwa z klasy 3b, drugie miejsce zajął Maciej Mokwa z klasy 4b, a trzecie Katarzyna Rzepka z klasy 2b. Pamiątkowy dyplom oraz skromny gadżet  walentynkowy wręczyła zwyciężczyni przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Weronika Frymarska.

  Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawęwink

                                                                                            Samorząd Uczniowski

   

 • Konkurs „Gniew - Gród nad Wisłą i Wierzycą”

       13 lutego na Zamku w Gniewie odbyła się V edycja konkursu „Gniew gród nad Wisłą i Wierzycą”. Swoich reprezentantów wystawiły szkoły: ZS w Opaleniu, ZKU w Rudnie, SP nr 1 i SP nr 2 w Gniewie, SP nr 5 w Kwidzynie, SP w Tymawie, SP w Gronowie co stanowiło ok. 100 uczniów.

  Oprócz uczniów udział wzięły trzy osoby w kategorii „mieszkańcy Gniewu”.

        Przed uczestnikami zaprezentowała się Chorągiew Zaciężna APIS, która po części konkursowej uatrakcyjniła czas oczekiwania na wyniki. Można więc było zobaczyć pokazy walk rycerskich i tańców średniowiecznych oraz zabawy plebejskie.  Dzięki sponsorom: UMiG Gniew, Powiatowa i Miejska Biblioteka w Gniewie, Bank Spółdzielczy w Gniewie, PHU Rafał Kamiński, Mirosława i Mirosław Pastewscy, Teresa i Jacek Brzezińscy, Daniel Górski, APIS  na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody: rower górski,  tablety i książki.

  Wyniki konkursu „Gniew - Gród nad Wisłą i Wierzycą”

  Kategoria szkoły podstawowe:
  1. Amelia Reptowska ZS Opalenie
  2. Karol Krotowski ZS Opalenie
  3. Filip Lubiński ZS Opalenie

  Kategoria gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne:
  1. Sara Gajewska ZS Opalenie
  2. Maciej Mokwa ZSP Gniew
  3. Natalia Janaszczyk SP 2 Gniew

  Kategoria dorośli:
  1. Daria Jaszewska
  2. Zbigniew Wensierski
  3. Patryk Pokorski

       Organizatorem  wydarzenia był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie we współpracy z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Gniewie. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęli Burmistrz Miasta i Gminy Gniew oraz Starosta Powiatu Tczewskiego, zaś partnerami wydarzenia byli nauczyciele pracujący na terenie gminy Gniew.

                                                                                                                            A. F.

   

 • Połowinki 2018

       26.01.2018 r., odbyły się połowinki klas II a i II b. Długo wyczekiwania impreza odbyła się w hotelu „Na Wzgórzu”. Pyszne jedzenie, miła obsługa oraz super zabawa zapadną na długo w pamięci naszych uczniów.

   Szkoda, że połowinki mogą być tylko raz !!!                                                                     

 • Szkolne Walentynki

  Rozpoczynamy przygotowania do WALENTYNEK SZKOLNYCH! Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem imprezy walentynkowej w naszej szkole i włączenie się do zabawy i konkursówwink

   

  Harmonogram

  1. Muzyka z miłosnym akcentem - przez cały dzień.
  2. Konkurs na najsympatyczniejszą uczennicę / najsympatyczniejszego ucznia w naszej szkole.
  3. Konkurs wiedzy dla zakochanych.

   

  Regulamin konkursu na najsympatyczniejszą uczennicę/najsympatyczniejszego ucznia szkoły

  1. Każdy członek społeczności szkolnej (nauczyciel, uczeń) może oddać 1 głos na swojego dowolnie wybranego kandydata.

  2. Po trzeciej godzinie lekcyjnej w dniu szkolnej imprezy walentynkowej listonosze “Poczty walentykowej” rozdadzą w każdej klasie specjalne kartki-serduszka do głosowania i zbiorą głosy do skrzynki.

  3. Na czwartej godzinie lekcyjnej komisja złożona z listonoszy “Poczty walentynkowej” otworzy skrzynkę i przeliczy głosy.

  4. Jeśli zostaną przesłane indywidualne życzenia walentynkowe do konkretnych adresatów, będą one również brane pod uwagę w konkursie jako głos oddany na daną osobę.

   

            Konkurs wiedzy o “Dniu Zakochanych”

  1. Kto jest patronem święta zakochanych i czy jest to postać prawdziwa, czy fikcyjna?

  2. Kiedy obchodzony jest “Dzień Zakochanych”?

  3. Z jakiego kręgu kulturowego pochodzi to święto? (2 min)

  4. W jaki sposób jest obchodzony ten dzień ? (podaj przynajmniej 2 przykłady,

  5. Co ludzie pragną wyrazić w czasie tego święta?

  6. Z jakim polskim świętem kojarzy ci się to święto i dlaczego?

                                                                  S.U.

   

 • Uwaga! Szanowni Słuchacze!

        W związku z posiedzeniem Rady Pedagogicznej w dniu 12 lutego 2018 roku, zajęcia w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych rozpoczną się od godziny 16.50, czyli od lekcji 11.
   
 • 98. rocznica powrotu Gniewu do Macierzy

        27 stycznia 1920 r. po blisko 150 latach niewoli, wkraczające do Gniewu wojska polskie dokonały przyłączenia miasta do państwa polskiego. Te ważne dla mieszkańców Gniewu chwile w piątek 26 stycznia przypomnieli uczniowie gniewskich szkół - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz szkół podstawowych. Do wspólnych obchodów przyłączyli się również mieszkańcy miasta.

        Uroczystość zaszczycili swoją obecnością m.in. Adam Klimczak - członek Zarządu Powiatu Tczewskiego, Maria Taraszkiewicz-Gurzyńska - burmistrz Miasta i Gminy Gniew, Walentyna Czapska - przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Gniew, radni powiatowi i miejscy oraz przedstawiciele mediów.

         Na Placu Grunwaldzkim widzowie obejrzeli inscenizację obrazującą wkroczenie wojsk generała Józefa Hallera do Gniewu, któremu towarzyszyła orkiestra pod batutą Jadwigi Mielke oraz przejęcie władzy w mieście przez Polską Straż Ludową. W atmosferę lat 20-tych wprowadziły widzów również pieśni patriotyczne w wykonaniu Błękitnej Wstęgi, Aktywnych na Plus oraz uczniów SP nr 2 pod kierunkiem Wojciecha Górskiego. W programie inscenizacji znalazł się również imponujący pokaz konnej musztry wojskowej. Na wszystkich uczestników uroczystości czekała żołnierska grochówka.

         Reżyserem spektaklu był Jacek Ordowski - nauczyciel historii w ZSP Gniew, a honorowy patronat nad imprezą objęła Maria Taraszkiewicz-Gurzyńska - burmistrz Miasta i Gminy Gniew.

   

                                                                                                                      J.O.

   

   

 • Szkolenie na Politechnice Gdańskiej

       W piątek 12 stycznia 2018 roku klasa trzecia technikum  uczestniczyła w szkoleniu  z zakresu programowania obrabiarek na Politechnice Gdańskiej. Przeprowadził je dr inż. Tadeusz Bocheński, wykładowca wydziału mechanicznego.

      W programie szkolenia, które odbywało się w Katedrze Technologii Maszyn i Automatyzacji znalazły się takie zagadnienia jak technologiczne podstawy obróbki,  podstawy programowania CN, systemy projektowania technologii CAM i EdgeCAM.  Młodzież uczestnicząca w szkoleniu poznała park maszynowy uczelni oraz ćwiczyła programowanie procesu toczenia i frezowania.

       Pan dr Tadeusz Bocheński poszerzył wiedzę i umiejętności uczniów, jak również zachęcił ich do wzmożonej pracy, by w przyszłości mogli podjąć studia politechniczne.

       Współpraca z uczelnią to ważny element w procesie kształtowania postaw uczniowskich. Umożliwiła skierowanie celów młodych ludzi w kierunku podnoszenia swoich kwalifikacji i wykształcenia.

        Serdeczne podziękowania kierujemy pod adresem prodziekana d/s kształcenia dr hab. inż. Mariusza Deja, profesora nadzwyczajnego Politechniki Gdańskiej, który umożliwił młodzieży wzięcie udziału w szkoleniu.

                                                                                                                       N.S.

   

 • Gniewskie technikum drugie w powiecie

     

       Zgodnie z rankingiem techników dokonanym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” wysokie miejsce w województwie pomorskim za 2017 r. zajęło technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie. Spośród wszystkich  techników w całym województwie szkoła zajęła 31 miejsce.

       Biorąc pod uwagę jedynie technika w Powiecie Tczewskim – nasze technikum zajęło 2 miejsce. Wyprzedził je jedynie Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. J. St. Pasierba w Tczewie.

       Technika zostały ocenione za pomocą następujących kryteriów: sukcesów szkoły w olimpiadach, wyników matury z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych oraz wyników egzaminów zawodowych.

       Uczniom technikum hotelarskiego i technikum mechanicznego oraz ich nauczycielom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

   

   

 • Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska

       W grudniu uczniowie klasy 3 a zorganizowali zbiórkę świąteczną artykułów potrzebnych dla czworonogów ze schroniska w Tczewie. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów, a także nauczycieli oraz osób wspierających działania naszej szkoły. Dzięki ofiarności darczyńców udało się zebrać 57 kg karmy suchej, 35 paczek makaronu, 8,5 kg pożywienia w puszkach oraz 13 legowisk, 2 poduszki i 2 koce.

        Wszystkim, którzy wsparli naszą akcję  serdecznie dziękujemy.

       Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem pani  Lucyny Genski, która przygotowała legowiska dla zwierząt oraz zawiozła wszystkie zebrane prezenty  podopiecznym schroniska w Tczewie.

   

 • Wszystkiego najlepszego,
  zdrowia, radości, spełnienia marzeń,
  pomyślności oraz uśmiechu
  w nadchodzącym Nowym Roku 2018!
   

   

 • Życzenia Świąteczne

  Życzenia Świąteczne - Obrazek 1

 • "Dokąd zmierzasz, człowieku?"

         W piątek 22 grudnia społeczność ZSP Gniew w świąteczny nastrój Bożego Narodzenia wprowadził spektakl pt. "Dokąd zmierzasz, człowieku?" Uczniowie klasy 1a LO wcielili się w role postaci, opowiadających o swoich życiowych doświadczeniach, problemach, popełnionych błędach. W losach bohaterów widzowie mogli odnaleźć swoje własne przeżycia. Zaprezentowane monologi skłoniły do refleksji nad sensem życia, trudem podejmowania wyborów, różnymi sposobami pojmowania szczęścia. Uświadomiły, jak łatwo jest popełnić błąd, którego konsekwencje zaważą na dalszym życiu, oraz jak łatwo zatracić się w nieustannej pogoni za dostatkiem i wygodami. Spektakl pokazał jednocześnie, jak ważna jest miłość, pochodząca od narodzonego Jezusa, dająca siłę w zmaganiu się z codziennymi trudami i gwarantująca życie wieczne.

  Wypowiadane monologi urozmaicone zostały pięknym śpiewem Ady Wantoch Rekowskiej z klasy 4b, co uczyniło przedstawienie bogatym merytorycznie i przyjemnym w odbiorze.

            Po jasełkach uczniowie udali się do swoich klas, by złożyć sobie życzenia, podzielić się opłatkiem i wspólnie spędzić ten przedświąteczny czas. Mamy gorącą nadzieję, że wszystkie wypowiedziane tego dnia życzenia się spełnią.wink

                                                                                                              J.O.

 • Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego

       W poniedziałek 18 grudnia 2017r. Izabela Grochocka uczennica Technikum w Gniewie otrzymała Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego z rąk pana Krzysztofa Trawickiego wicemarszałka województwa pomorskiego oraz pana Adama  Krawca dyrektora departamentu edukacji i sportu.

  Stypendia przyznawane są w ramach projektu pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych". Warunkiem uzyskania tego wyróżnienia są wysokie wyniki w nauce z przedmiotów zawodowych.

        Gratulujemy naszej stypendystce oraz życzymy dalszych sukcesów.

                                                                                                                        J.S.

   

 • VI Świąteczny Turniej Piłki Siatkowej

        W czwartek 14 grudnia 2017 roku w hali widowiskowo- sportowej już po raz szósty odbył się Świąteczny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora ZSP Gniew. Jego celem była popularyzacja tej dyscypliny wśród młodzieży, ocena poziomu sportowego szkół oraz integracja uczniów z różnych środowisk. Organizatorem zawodów był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie, a współorganizatorem- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji.

       Do udziału w turnieju zaproszono 12 drużyn - 6 zespołów dziewcząt i tyle samo - chłopców. Zawodnicy reprezentowali szkoły podstawowe z Gniewa, Morzeszczyna, Pelplina, Smętowa Granicznego, Nowego oraz zespoły kształcenia i wychowania z Rudna i z Pelplina, a także szkołę organizatora zawodów - ZSP Gniew.

       Pani dyrektor Wioletta Połomska przywitała wszystkich przybyłych- zaproszonych gości, kibiców, a w szczególności - zawodników, życząc im satysfakcji ze sportowej rywalizacji. Turniej zaszczycili swoją obecnością m.in. burmistrz Miasta i Gminy Gniew Maria Taraszkiewicz-Gurzyńska, członek Zarządu Powiatu Tczewskiego Adam Klimczak, radni Miasta i Gminy Gniew, szef stacji Lotos Rafał Kamiński, dyrektor Banku Spółdzielczego Sławomir Urban, szef Hotelu „Na Wzgórzu"  Dominik Diller.

       Po odprawie drużyn oraz uroczystym otwarciu turnieju zawodnicy przystąpili do gry. Mecze rozgrywane były na dwóch boiskach w systemie "każdy z każdym" w grupie - dwie grupy trzydrużynowe męskie i żeńskie.

       Niewątpliwą atrakcją zawodów były występy zespołu cheerleader'ek "Alex Team" ze Starogardu Gdańskiego. Jak co roku dziewczęta wzbudzały ogromne zainteresowanie zarówno wśród kibiców, jak i zawodników.

       Zwycięzcy turnieju w kategorii dziewcząt i chłopców otrzymali okazałe puchary ufundowane przez panią dyrektor ZSP Gniew Wiolettę Połomską. Podczas zawodów wybrano również najlepszą zawodniczkę i najlepszego zawodnika. Zostali nimi: Zuzanna Jabłonka  - ZKiW Pelplin i Maciej Mokwa - ZSP Gniew.

  Zwycięskie zespoły:

  kategoria dziewcząt:

  I  ZKiW Pelplin

  II ZSP Gniew

  III SP nr 2 Gniew

  IV SP nr 2 Nowe

  kategoria chłopców:

  I ZSP Gniew

  II ZKiW Pelplin

  III SP Morzeszczyn

  IV SP nr 2 Gniew

  Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. Serdeczne podziękowania kierujemy również pod adresem sponsorów:

   

  • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gniewie  - dyrektor  Krzysztof Bejgrowicz
  • Fama Sp. z o.o. - prezes Andrzej Kutnik
  • Bank Spółdzielczy w Gniewie - prezes  Sławomir Urban
  • Mikrostyk S.A. - prezes Bartłomiej Anusiak
  • Młodzieżowe Centrum Kariery -  Emilia Szafraniec
  • Wydział Promocji UMiG Gniew - kierownik referatu  Magdalena Frost Guz
  • Hotel „Na Wzgórzu” - Przemysław Lisiecki
  • Weber - dyrektor produkcji i logistyki - Marek Dziurdzia
  • Pani Brygida Lewandowska
  • Piekarnia - Ciastkarnia ‘’U Karola’’-  Beata i Jacek Behrendt
  • Firma „Apis” - Jacek  Ordowski
  • Rada Rodziców ZSP w Gniewie                   

                                                                                                                  J.O.

   

 •  

  18. 12. 2017 (poniedziałek)

  godz. 16:00

      Zapraszamy!

   

  Imię i nazwisko

  wychowawcy

  klasa

  nr sali

  A. Frątczak  (1 a)

  parter

  2

  K. Frątczak (4 b)

  I piętro

  19

  J. Gerigk (3 a)

  II piętro

  25

  J. Komosińska ( 1 b)

  II piętro

  20

  K. Gurbowicz (3 b)

  I piętro

  10

  M. Janicka-Ojo (2 d)

  I piętro

  11

  K. Kapuścińska (3 c)

  I piętro

  14

  K. Łania (1 c)

  I piętro

  17

  W. Pepliński (2 c)

  II piętro

  22

  J. Waśniewska (2 a)

  parter

  6

  R. Tiedtke (2 b)

  parter

  3

   

   

 • Z wizytą na politechnice

  W czwartek 30 listopada 2017 r. uczniowie kształcący się w zawodzie technik mechanik  odwiedzili  Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej. Na początku prodziekan  dr hab. inż. Mariusz Deja opowiedział o działalności uczelni oraz przedstawił ofertę edukacyjną wydziału mechanicznego. Swoją wypowiedzią w szczególny sposób zachęcał wszystkich uczniów do nauki matematykiJ Następnie pan dr hab. inż.  Mirosław Gerigk,   organizator naszej wizyty na PG, w swojej prezentacji wskazał kierunki prac badawczych wydziału i przedstawił nam  pojazdy przyszłości.

  I zaczęło się ….

  Najpierw odwiedziliśmy laboratorium Katedry Energetyki i Aparatury Przemysłowej Wydziału Mechanicznego. Pan dr inż. M. Klugmann w swojej prezentacji przybliżył nam tajniki wieży ciśnień i sposobów ogrzewania budynków uczelni. Mieliśmy również okazję zobaczyć urządzenia zebrane w zabytkowym budynku wydziału.

  Następnie  pan M. Gerigk zaprowadził nas do dwóch laboratoriów Katedry Mechaniki i Mechatroniki. Tam uczestniczyliśmy w zajęciach, jakie mają studenci pierwszego roku.

  Odwiedziliśmy również laboratorium Katedry Maszyn i Automatyzacji Produkcji, gdzie mogliśmy porównać maszyny, które znamy z zajęć praktycznych, z tymi które posiada uczelnia. Katedra wyposażona jest w obrabiarki manualne i numeryczne.

  Ostatnim punktem naszej wycieczki było Centrum Informatyczne TASK, czyli miejsce w którym znajduje się jeden z trzech największych komputerów w Polsce - super komputer o nazwie TRYTON, który zrobił na nas wielkie wrażenie.

  Bardzo miłą niespodziankę zrobił nam nasz opiekun – przewodnik po świecie uczelni,  M. Gerigk, który zabrał nas na poczęstunek do jednego z uczelnianych barów.

  Serdecznie dziękujemy panu dr hab. inż. Mirosławowi Gerigk za umożliwienie nam pobytu na PG.

  To był bardzo fajny dzień, pełen wrażeń, refleksji i wiedzy.wink

   

   

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Henryka Mrossa w Gniewie
  ul. Sobieskiego 11,
  83-140 Gniew
 • 58 535 35 77

Galeria zdjęć

liczba odwiedzin: 430243